I vänta på att det torkar!

Nu var det halvtid och jag har lyckat måla två [...]