Det är mycket nu, slutuppgift i webbutveckling i java

Det är mycket nu , först ska vi hinna med uppgift 2 samt ett grupparbete innan LIA drar i gång. Det känns ibland som det inte finns tillräckligt många timmar på ett dygn för att vi ska hinna med.  Personligen känner jag en viss oro inför både grupparbetet samt LIA, känns inte som jag var förberedd på det här alls. Även om jag vetat om att vi ska ut på praktik nu i april så kom det allt för fort, det kom som en blixt från klar himmel. Vad tog månaderna vägen och vad har man åstadkommit under dessa månader?

Som ni förstår så är min oro ganska stor inför praktiken, det är ganska skrämmande och obehagligt att gå helt från sin komfortzon på det sätt jag kommer att  göra den den 19 april.  Visst kommer det bli kul och spännande, men jag tvivlar på mig själv helt klart det måste jag säga. Hade känt mig mycket mer bekväm om jag fått jobba i något av det jag faktiskt läst, men då kanske det inte hade blivit en utmaning i sig.Vår gruppuppgift i Webbutveckling i Java är att vi som  grupper mellan 3-5 ska ta fram ett verktyg för en lärare att ta närvaro i en klass. Applikationen består av 2 applikationer; ett REST API (backend) i Spring Boot och en webbapplikation (frontend) i React. Webbapplikationen ska presentera ett användargränssnitt i vilket en lärare kan skapa elever, ta närvaro i en kurs (markera som närvarande eller inte) och ta bort elever från en kurs. Webbapplikationen ska tala med ett REST API i bakgrunden för att skapa, läsa, uppdatera och ta bort data från en databas. 

Detta ska lämnas in den 16/4 , så nej ingen press alls……

Mycket att lära sig nu i skolan

Till en början skulle jag vilja be lite om ursäkt för att jag inte har uppdaterat här på ett tag, detta för att jag har hållit på med olika skolprojekt. Det har varit några intensiva veckor med mycket huvudbry från min sida, men jag har fixat det med lite hjälp från Youtube och vänner. 

Två projekt är gjorda.

Slutuppgift i Praktisk databasdesign

Del 1 

I Uppgift 1 skapande ni en databas i LibreOffice Base. Fördelarna att jobba i en frontend av det slaget är att vi ser vad som händer och vi har det grafiska användargränssnittet som hjälper (och stjälper). I den här uppgiften ska vi göra om den databasen fast i MySql. Men i den här uppgiften kommer han inte att titta på själva databasen uppbyggnad. Fokus kommer att ligga på Java-koden och säkerheten kring den.

Del 2
När du skrivit din databas så är det dags att börja koda i java. Följande ska implementeras. • När programmet startar ska vi mötas av en inloggningsskärm. Där vi för identifieras oss med namn och lösenord. • Vi får upp en meny av knappar på skärmen där vi kan välja mellan att : a) Kundrelaterade saker, b) Administrativa saker.

 – Kunder kan söka en bok utifrån titel och få fram fakta om boken och om den inte är utlånad ska de kunna låna den.
 – Kunder som vill kunna hitta vilken hylla en viss tidskrift ligger på.
– Bibliotekarier räknas som administrativa och ska kunna Kolla vilka kunder som är registrerade på vilka böcker. 
– Ett för administrativ personal som vill kunna kontrollera och redigera personalen, personalens löner och semesterdagar.

Här hittar ni min :https://github.com/Saraldor/Library

Inlämningsuppgift i Webbutveckling i Java

I denna inlämningsuppgiften ska ni självständigt ta fram en frontend applikation i React. Webbapplikationen kommer att presentera Pokemons med hjälp av Pokemon API (https://pokeapi.co/). Landningssidan ska presentera ett 100-tal Pokemon, och när användaren klickar på en enskild Pokemon ska detaljerad information om denna visas upp, och även möjligheten att ta bort denna Pokemon. 

Hur UI ska se ut bestämmer varje student själv så länge bas funktionaliteten finns där. 

Syfte

 – Studenten ska få utökad kunskap om att använda grundläggande React för att strukturera en webbapplikation.
– Studenten ska få utökad kunskap om användning av funktionella komponenter och hooks (useState, useEffect). 
–Studenten ska få utökad kunskap om hur React används för att uppfylla principer om återanvändbarhet. 
– Studenten ska få utökad kunskap om Container komponenter och Stateless komponenter (Parent, Child) .

Här hittar ni min :https://github.com/Saraldor/PokemonIndex

Vi arbetar nu i React.js

Vi arbetar just nu i React, vilket är ett ramverk för att göra sidor och applikationer med hjälpa av JavaScript. React är något som jag aldrig jobbat med tidigare så det känns redigt kul och inspirerande att nosa på, men även synd att vi inte ska jobba mer i det. Det blir till att läsa på egen hand och därmed lära sig mer om det, tror nämligen att de flesta företag som jobba inom det här som jag utbildar mig inom kommer att kräva att man kan mer än grunderna i React. Så för er som inte vet vad det är så kommer här en lite förklaring till React.

Det är så att ofta när man läser eller bara pratar om JavaScript så nämns frameworks och JavaScript bibliotek , det finns en uppsjö av dem och man skulle kunna säga att det är en djungel. React är ett av dessa och är skapat av Facebook, React används idag av Instagram , Uber och givetvis Facebook själva. 

React är ett flexibelt Javascript bibliotek som använd för att bygga användargränssnitt. Så Kort och gott är det så här. Det är ett bibliotek med färdiga funktioner som man kan använda sig av när man skriver Javascript, detta bibliotek gör det också lättare att skriva komplex kod. 

För att få godkänt i kursen måste vi göra en laboration i React,vi ska Skapa en enkel rekryterings applikation med React. Applikationen ska ha en lista med personer som kan se på startsidan och en knapp för att lägga till en ny person.