Lärande i arbetet (LIA)

LIA

Det är snart dags för vår första LIA, LIA är något som yrkeshögskolan har som obligatoriskt del för alla. Vi ska innan den 17 december ha hittat ett antal företag att söka till, känner mig lite stressade inför det här kan jag lugnt säga.

“Lärande i arbetet (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, men precis som med andra kurser ska utbildningsanordnaren utarbeta en kursplan för LIA. Av planen ska det framgå vilka mål man som studerande förväntas uppnå och hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

En utbildning som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng, det innebär två års heltidsstudier. En sådan utbildning ska innehålla LIA på minst 100 yrkeshögskolepoäng.

I utbildningar som inte leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen behöver inte LIA ingå, men det går förstås bra att ha LIA-kurser också i dem.

Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö, men det innebär inte en anställning. På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser, och företrädare för arbetslivet ska delta aktivt med planeringen, organiseringen och genomförandet av LIA. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar på så vis till utbildningsmålen.”

Possible

Detta känns som en ganska omöjlig uppgift att genomföra nu när alla bli hemkallade, så lite orolig är jag inför att inte kunna hitta någon plats som vill ha mig. Nu är det så att det inte är förrän i  April 2021 som detta drar igång. Lite tid finns det att hitta en plats.