Varför ska vi inte låta Sellpy sälja våra saker!

Ja hur kommer det sig att jag i en stunden [...]