WordPress är på många sätt ett perfekt verktyg att arbeta med när man ska blogga eller bara gör en hemsida. Det finns mängder med teman att använda , en del är lätta att använda och andra är lite svårare. Men en sak har alla teman gemensamt, det är att man bör skapa ett child- themes (barntema) av det nuvarande temat. Varför ska man då göra det, dels för att kunna lägga in egna funktioner men även för att om något går fel så är bara barntemat som skadas. Se det lite som en backup för dig själv.  Så i denna artikel hade jag tänkt visa hur man skapa detta, dock kommer jag enbart i den artikel visa hur man skapar temat.

Det krävs lite kunskap i php samt att du har tillgång till ett ftp program så att du kan ladda upp filerna.
Börjar med att skapa en katalog under /wp-content/themes/ med namnet childtema.

I den katalogen kommer du nu skapa en fil som heter functions.php.
Det är i denna fil som all magi kommer att ske.
Skapa även en fil som heter style.css, i den ska du sen klistra in denna kod.

/*
Theme Name:   childtema
Description:  Child theme for childtema
Author:       childtema
Author URL:   ***********
Template:     huvudtema
Version:      1.1
License:      GNU General Public License v2 or later
License URI:  http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Text Domain:
*/

på raden Template: byter du ut huvudtema mot det tema som du använder som huvudtema på din blogg.

Spara filen

Nu öppnar du functions.php.
Där klistra du nu in denna kod, byta ut huvudtema mot det tema du använder som huvudtema.

<?php
/*Denna fil är en del av childtema, (huvudtema) child theme.
Alla funktioner i denna fil laddas in före huvudtemats funktioner.
Läs mer påhttps://codex.wordpress.org/Child_Themes.

Obs: denna funktion laddar först in huvudtemats stilmall, och därefter barntemats stilmall
(låt det stå kvar om du inte är helt säker på vad du gör.)
*/

if ( ! function_exists( 'suffice_child_enqueue_child_styles' ) ) {
   function childtema_enqueue_child_styles() {
// loading parent style
  wp_register_style(
 'parente2-style',
 get_template_directory_uri() . '/style.css'
  );

wp_enqueue_style( 'parente2-style' );
 // loading child style

 wp_register_style(
 'childe2-style',
  get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css'
 );
  wp_enqueue_style( 'childe2-style');
  }
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'childtema_enqueue_child_styles' );

Spara filen

Så nu har du skapat ett  child-themes till ditt huvudtema, vilket kommer att göra livet mycket enklare för dig, i nästa artikel hade jag tänkt visa vad det är man kan nu göra i functions.php.