När man jobba som utvecklare så är det bra att man har någon form av databas  server installera på sin dator, det finns några att välja på men jag hade tänkt visa hur man installera MySQL server på er dator.

MySQL är den som jag själv jobbat mest med och den jag känne rmig mest bekant med, jag kommer i den här artikeln ta upp hur du installerar det i Linux. Kommer även förklara de olika stegen.

Steg 1
Öppna terminalen. där ska du nu skriva:
sudo apt-get update 

Du kommer att får fylla i sitt lösenord till datorn, detta för att du ska får admin rättigheter.
Efter det skriver du:
sudo apt-get install mysql-server
Nu installeras MySQL servern på din dator.

Steg 2
Om inte säkerhet installationen startar automatiskt efter installationen anger du följande kommando:
sudo mysql_secure_installation utility

Denna installation uppmanar dig att definiera mysql root-lösenordet och andra säkerhetsrelaterade alternativ, inklusive att ta bort fjärråtkomst till root-användaren och ställa in root-lösenordet.

Detta är viktigt att ni gör detta. för att kunna 

Steg 3
För att sen kolla så allt är korrekt så öppna du upp din terminal och skriver följande
sudo mysql -u root -p 
Fyll nu i lösenordet du valde när du körde säkerhets installationen.
Ser det ut som i bilden nedan så ha ni gjort rätt och ni kan nu skapa databaser, men det kommer jag skriva om en annan gång.

korrekt