Mycket att lära sig nu i skolan

Till en början skulle jag vilja be lite om ursäkt för att jag inte har uppdaterat här på ett tag, detta för att jag har hållit på med olika skolprojekt. Det har varit några intensiva veckor med mycket huvudbry från min sida, men jag har fixat det med lite hjälp från Youtube och vänner. 

Två projekt är gjorda.

Slutuppgift i Praktisk databasdesign

Del 1 

I Uppgift 1 skapande ni en databas i LibreOffice Base. Fördelarna att jobba i en frontend av det slaget är att vi ser vad som händer och vi har det grafiska användargränssnittet som hjälper (och stjälper). I den här uppgiften ska vi göra om den databasen fast i MySql. Men i den här uppgiften kommer han inte att titta på själva databasen uppbyggnad. Fokus kommer att ligga på Java-koden och säkerheten kring den.

Del 2
När du skrivit din databas så är det dags att börja koda i java. Följande ska implementeras. • När programmet startar ska vi mötas av en inloggningsskärm. Där vi för identifieras oss med namn och lösenord. • Vi får upp en meny av knappar på skärmen där vi kan välja mellan att : a) Kundrelaterade saker, b) Administrativa saker.

 – Kunder kan söka en bok utifrån titel och få fram fakta om boken och om den inte är utlånad ska de kunna låna den.
 – Kunder som vill kunna hitta vilken hylla en viss tidskrift ligger på.
– Bibliotekarier räknas som administrativa och ska kunna Kolla vilka kunder som är registrerade på vilka böcker. 
– Ett för administrativ personal som vill kunna kontrollera och redigera personalen, personalens löner och semesterdagar.

Här hittar ni min :https://github.com/Saraldor/Library

Inlämningsuppgift i Webbutveckling i Java

I denna inlämningsuppgiften ska ni självständigt ta fram en frontend applikation i React. Webbapplikationen kommer att presentera Pokemons med hjälp av Pokemon API (https://pokeapi.co/). Landningssidan ska presentera ett 100-tal Pokemon, och när användaren klickar på en enskild Pokemon ska detaljerad information om denna visas upp, och även möjligheten att ta bort denna Pokemon. 

Hur UI ska se ut bestämmer varje student själv så länge bas funktionaliteten finns där. 

Syfte

 – Studenten ska få utökad kunskap om att använda grundläggande React för att strukturera en webbapplikation.
– Studenten ska få utökad kunskap om användning av funktionella komponenter och hooks (useState, useEffect). 
–Studenten ska få utökad kunskap om hur React används för att uppfylla principer om återanvändbarhet. 
– Studenten ska få utökad kunskap om Container komponenter och Stateless komponenter (Parent, Child) .

Här hittar ni min :https://github.com/Saraldor/PokemonIndex

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *