Har du stött på ordet Java? Eller är du kanske rent av är nyfiken på hur man lär sig programmera? Undrar du vad man kan koda i Java och hur man kommer igång?
Ni har kommit helt rätt, detta är första delen av en serie med inlägg där jag hade tänkt lära er grunderna i programmeringsspråket Java.
Java är ett programmeringsspråk som skapades i mitten av 90-talet.  Med detta kan man skriva program till allt från mobilapplikationer till tunga robotar i industrin.

Java är plattformsoberoende
Java är så kallat plattformsoberoende språk, vilket innebär att man kan köra java-applikationer på vilken plattform som helst. När du ska köra ett javaprogram kompilerar du programmet till så kallad bytekod. Detta är sedan denna kod som du kör i en virtuell maskin, som i Javas fall kallas JVM.

Java är ett objekt-orienterat språk
Objekt-orienterad programmering innebär att man skapar objekt som samverkar med varandra. Ett av de vanligaste problemen inom programmering är att det oftast  blir stora, komplexa och komplicerade. Genom att bygga mindre moduler (objekt) så kan man få de att samarbeta med varandra, på så viss kan man bygga upp stora program. Varje del är isolerade från varandra, på det här sättet vinner du stor kontroll på programmet.

Stort bibliotek med färdiga verktyg
Det känns skönt att kunna programmera i ett språk där det finns många färdiga bibliotek, istället för att du skriver allt från start så kan man istället återanvända kod. Du sparar mycket tid på det här sättet.

Hur skriver man kod i Java?
Det lättaste sättet är att  du installera ett IDE program (Integrated development environment), som gör det mycket enklare att skriva koden. Du behöver även ett så kallat JDK (Java Development Kit) för att kunna köra program i Java.

Vad kan man programmera i Java?
Du kan egentligen  programmera vad som helst i java , men jag själv har gjort lite spel och små program. Det är nog främst din fantasi som kommer att ställa till problem här. Ett tips är att testa dig fram.

Kan vem som helst programmera?

Självklart kan alla lära sig programmera, alla har vi olika svårt för att lära oss. Men alla kan lära sig skriva de enklaste programmen. Men även här rekommenderar jag er att testa och pröva er fram, övning ger färdighet.

Nästa del kommer ni få lära er att skriva ert först program.

Detta bör ni installera innan vi sätter i gång :

JDK  (välj Windows x64 Installer)
IntelliJ ( Program för att skriva java)