En galleri app blir till!

Vi vandra in i december månad och den här gången så kommer jag få sitta mycket vid datorn, tro det eller ej men vi har en uppgift som ska utföras enligt scrum och agila metoden Med en inlämning den 22 december.

Detta är ett projekt som består av två delar, den första är att vi skall skapa en webbapplikation med HTML, CSS & JavaScript och den andra är att vi skall arbeta agilt utifrån ramverket SCRUM.

Projektet i det stora hela lämnas in i grupp. Varje grupp (3 pers) kommer att ha ansvar för att leverera en webbapplikation skriven med HTML, CSS & JavaScript. Detta skall vara en (Single Page Application) dvs den skall endast bestå av en HTML sida. Innehållet i denna app skall skapas dynamiskt, dvs ni skapar allt innehåll i body med javascript.

Vår grupp valde att göra en galleri app, en applikation för att spara, ladda upp och organisera foton eller andra bilder.

Vi skall under projektet arbeta Agilt och utifrån ramverket scrum. Dvs vi kommer att bilda scrum-team! vi kommer att genomföra de olika scrum-aktiviteterna och dokumentera hur vi har arbetat under arbetets gång för att sedan redovisa detta i en rapport.

Uppgradering av hemmakontoret

Innehåller annonslänkar från Amazon.se

Jag har försökt förneka det hela, jag har försökt blunda för det här.Men sanningen är den att jag behöver verkligen en skärm till. Det finns ingen ursäkt längre, jag kan inte heller blunda för denna sanning. Vet det låter kanske dramatiskt , men detta är den bistra sanningen.

Sagt och gjort så har jag nu börjat planera mitt hemmakontor, det behövs lite nya inköp. Inget jätte dyrt, men det ska ändå köpas in och installeras. Då jag inte vill skruva i väggen så ska jag beställa en arm för att hålla upp skärmen. Har hittat en som är 40 cm hög och som passar perfekt in där jag har dator nu. Har även beställt en skärm som jag känner kan fungera bra till mitt ändamål. Ska bli kul att sätta ihop detta. Ska sägas att det här är en investering jag gör för mina kommande år, ska ju ändå läsa på distans i minst 1,5 år till.

Skärmen jag valde till detta är en mycket simpel BenQ GW2280 , som det inte är något särskilt med. Den kommer enbart fylla uppgiften som extraskärm när jag sitter och skriver kod. Däremot tänkte jag efter lite extra när jag köpte armen till skärmen, den är nämligen så att den gå att bygga på om det skulle behövas. Så är jag inte nöjd med grunden så kan jag bygga till med en svängarm. Perfekt om man skulle känna att det vore ett krav för en, men nu till början så känns det som att det här borde räcka. 

Vad är Scrum och Agila metoder?

På måndag börjar vi på den kurs som vi ska läsa parallellt med JavaScript, den kursen heter Projektkunskap enligt agila metoder. Där vi ska lära oss arbetar ur Scrums ramverk. Men vad är då Scrum och Agila, den frågan fick jag själv ställa mig nu när jag satt och läste igenom dokumenten.  Med lite googlande och efterforskning så hittar jag lite mer information om vad det är och varför vi ska läsa det inom utbildningen.

Scrum är ett ramverk inom vilket människor kan ta itu med komplexa, föränderliga problem och samtidigt produktivt och kreativt leverera produkter och tjänster med största möjliga värde.”

Scrum i sig själv är inte lösningen på problemen, det kommer heller inte att lösa dem åt en.
Det Scrum gör är att göra så att  dina problem blir synliga och på ett strukturerat sätt låta teamet hantera dem för att på ett bättre sätt skapa processer och produkter.
Det Scrum gör är att sätta ramarna för hur processer kan förbättras, det finns mängder med kompletterande praktiker inom den agila metoder såsom Kanban (för att hantera flöde), UX (för att hantera produkt upptäckande och användare anpassningar), XP (för att inspireras kring tekniska praktiker såsom testdriven utveckling och mobbprogrammering) och naturligtvis agilt ledarskap.

Så min slutledning efter det här är att man måste lära sig hantera Scrum för att kunna jobba med Agila metoder.

Källa : https://proagile.se/

Uppgift 1 i JavaScript inlämnad

Christer Holm JavaScript logo

Så var uppgift 1 inlämnad för JavaScript, den här gången skulle vi skapa en databas med böcker. Det skulle redan finnas tre böcker i databasen, användare ska sen kunna lägga till nya böcker genom en prompt funktion.
En lite klurig uppgift kan man tycka innan man börjar, när man väl fått igång grunden så går det av rena farten. Det var till och med så att jag fick hålla tillbaka med saker som skulle kunna läggas till.

Checkpoints

 1. Skapa ett Book konstruktur (constructor function) med följande properties och methods:
  1. Namn
  2. Ämne
  3. Antal sidor
  4. ISBN nummer
  5. getBookInfo (method)
 2. Skapa en array med namnet books och lägg till 3 böcker (book objekt) i array:n books (hårdkoda).
 3. Låt användaren mata in antal böcker som ska läggas till. (Tip: använd prompt())
 4. Låt användaren mata in informationen en efter en d.v.s bookens namn, ämne, antal sidor och ISBN nummer. (Tip: använd prompt())
 5. Lägg till böckerna i array:n (books).
 6. Skriv ut alla böcker till konsolen med hjälp av getBookInfo metoden.

För betyget Godkänd krävs följande:

 1. “use strict”; ska vara på första raden.
 2. Book konstruktorn ska vara enligt kraven ovan.
 3. Samtliga punkter i Checkpoints ovan ska vara utförda och i ordning.
 4. getBookInfo ska skriva ut informationen enligt bilden nedan (måste se exakt likadan som på bilden):
Exempel på hur det ska se ut